MIDORI-GARDEN

MIDORI-GARDEN

เพราะเราทุกคนก็เหมือนกับพืชพรรณ และดอกไม้

ที่มีเวลาเบ่งบานเป็นของตัวเอง

แต่ละคนล้วนมีชีวิตเป็นของตัวเอง

จงอย่าใช้ชีวิตด้วยการพยายาม เปรียบเทียบกับคนอื่น

แต่จง ให้ความสนใจกับสิ่งดี ๆ และ

การเติบโตของตนเองมากกว่า

PLANTS

อิชินอป

โลบิเวีย

ตุ๊กตาญี่ปุ่น

ม้าเวียน

กุหลาบหิน

คอนโดนางฟ้า

โอพันเทีย

ม้าลายโดนัท

ว่านงาช้าง

หยดน้ำ

แมมขนนก

แอสไฟตัม

ACCESSORIES

ชั้นวางต้นไม้

ปุ๋ยน้ำ

PHOTO BOOK

CONTENT

CONNECTED WITH US

line
facebook
instrgram
E-mail
โทร